Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Program „Lubię być mamą”

Program kierowany do mam spodziewających się swojego pierwszego dziecka, które wychowywały się w trudniejszym środowisku, miały problemy z przemocą lub inne społeczne.
Mający na celu wzmocnienie umiejętności budowania więzi i pozytywnych relacji, rozszerzenie wiedzy z zakresu problemów opieki nad dzieckiem, wzrostu swoich kompetencji społecznych w tym wychowawczych.

Scroll to Top
Przewiń do góry