Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Nazwa projektu: Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
Rodzaj zadania publicznego: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Realizacja: 15.07.2023 r. do 15.12.2025 r.

 

Projekt Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin to program wzmacniania potencjału rodzin aby były bezpiecznym oparciem dla swoich członków, w tym szczególnie dla dzieci. Projekt ma na celu zwiększenie szans na prawidłowy rozwój dzieci, wzmacnianie więzi rodzic – dziecko, psychologiczną i psychoterapeutyczną pomoc w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Program obejmuje formy wsparcia indywidualne i grupowe dla rodzin i jej członków. Rodziny kwalifikujące się do projektu mogą skorzystać z indywidualnie dopasowanego zestawu form pomocowych. 

Przed przyjęciem do projektu obowiązują konsultacje kwalifikujące.

Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:

– przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,

– rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,

– rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,

– rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,

– rodzin zastępczych.

W ramach bezpłatnej oferty można skorzystać m. in. z następujących form wsparcia:

– specjalistycznej pomocy dla rodzin i jej członków: konsultacji, poradnictwa, terapii, form pomocy interwencyjnej, coachingu rodzicielskiego,
– zajęć grupowych dla rodziców/opiekunów prawnych: warsztatów umiejętności wychowawczych, grup wsparcia, treningów,
– form terapeutycznych dla dzieci, grupowych, Treningów Umiejętności Społecznych (TUS),
– integracji rodzin.

Miejsce realizacji

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
“Zacisze”, ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek),
“Ząbkowska”, ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ),
“Nowodwory”, ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka),
“Nefrytowa”, ul. Nefrytowa 12 (Targówek), 

Dodatkowe miejsca działań projektowych to przestrzeń miejska w Warszawie (np. podwórka, tereny zielone), oraz forma zdalna, np. poprzez tele porady.

Informacje i zapisy

Osoby zainteresowane zapisem do projektu zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie lub mailowo: tel. 696 509 924 lub 518 452 047, email: zapisy@sdr.org.pl
Przesyłając zgłoszenie drogą mailową, prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.

Scroll to Top
Przewiń do góry