Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Punkt Informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych (Narkomanii)

Działalność punktu ma na celu, przede wszystkim, ułatwienie mieszkańcom dzielnicy skorzystania z konsultacji i pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.
Porady w punkcie są bezpłatne.
Skorzystać z niego mogą: rodziny, dzieci, młodzież, zagrożeni lub mający problemy z uzależnieniem od środków psychoaktywnych (narkotyków). A także inne osoby, które stykają się z tymi problemami.
W punkcie dyżurują: psycholodzy, pedagodzy z przygotowaniem socjoterapeutycznym, terapeutycznym, specjalistycznym do spraw uzależnień.
W punkcie można uzyskać pomoc z zakresu:

 • porad, informacji, konsultacji psychologicznych odnośnie profilaktyki i uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • zasad postępowania, w sytuacji istnienia zagrożenia uzależnieniem,
 • diagnozy stopnia zaawansowania w uzależnieniu (i ewentualne zalecenia do skorzystania z ośrodków detoksykacyjnych lub leczniczych)
 • informacji na temat testów na obecność narkotyków w moczu (w miarę potrzeby i posiadania testów są udostępniane nieodpłatnie – uwaga nie są wykonywane na miejscu w punkcie) i innych sposobów wykrywania narkotyków w organiźmie,
 • informacji o ośrodkach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zajmujących się uzależnieniem od narkotyków,
 • informacji o instytucjach z terenu Pragi Północ i Warszawy, które udzielają pomocy,

Punkt może również działać w terenie poprzez organizowanie spotkań dla rodziców i kadry merytorycznej w miarę potrzeb danej placówki. Punkt umożliwia skorzystanie z:

 • grup socjoterapeutycznych dla dzieci,
 • młodzieżowych grup wsparcia,
 • grup pracujących metodą Treningu Zastępowania Agresji,
 • terapii rodzinnej,
 • grup warsztatowo-edukacyjnych i wsparcia dla rodziców,
 • dłuższej pomocy psychologicznej
 • zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla osób stykających się z problemem narkomanii.

Stowarzyszenie dla Rodzin wspiera również placówki oświatowe (np. szkoły) w konstruowaniu i wprowadzaniu ogólnoszkolnych programów profilaktycznych uzależnień i problemów społecznych.
Programy takie składają się z elementów wczesnej interwencji (praca nad kontraktami zawieranymi z rodzicami i uczniami), form kierowanych do kadry merytorycznej i pozamerytorycznej, rodziców, uczniów oraz form dotyczących współpracy tych grup.
Programy te zawierają też pracę długofalową (np. grupy socjoterapeutyczne przyszkolne).
Punkt nie przyjmuje osób pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych.

Osoby, które zgłaszały się to:

 • osoby dorosłe (głównie w wieku 18 –22 lata) uzależnione od narkotyków, osoby w trzeciej fazie uzależnienia, które kierowane były na detoks i do leczenia.
 • młodzież z gimnazjów i w wieku licealnym eksperymentująca z narkotykami lub w pierwszych fazach uzależnienia, samodzielnie zgłaszająca się do punktu
 • obydwoje rodzice młodzieży i młodych dorosłych eksperymentujących i uzależnionych.
 • rodziny z problemem uzależnień, w których dzieci nadużywają narkotyków
 • pojedynczy rodzice (głównie matki) z dzieckiem z problemem uzależnienia od narkotyków (będący w pierwszej i drugiej fazie uzależnienia)
 • współuzależnieni, których kierowaliśmy do innych specjalistycznych ośrodków lub sami pojmowaliśmy z nimi pracę
 • osoby, które skończyły leczenie w ośrodkach i zgłaszają się w swoich sytuacjach kryzysowych
 • maturzyści, którym nie powiodły się egzaminy w związku z zażyciem środków psychoaktynych
 • rodzice młodzieży i młodych dorosłych w zaawansowanych fazach uzależnienia, po kilku próbach leczenia,
 • osoby poszukujące informacji o ośrodkach
 • osoby z zaburzeniami psychotycznymi, których skierowaliśmy do specjalistów
Scroll to Top
Przewiń do góry